چرخ خیاطی راسته 1 سوزنه ژوکی DNU-1541-7

گزینه های موجود


چرخ خیاطی راسته 1 سوزنه  ژوکی DNU-1541-7

چرخ خیاطی راسته 1 سوزنه ژوکی DNU-1541-7

نام مدلDNU-1541-7DNU-1541S,1541
حداکثر سرعت دوخت3,000sti/min2,500sti/min
حداکثر گام دوخت9mm
پایه بلند کنبا پا: 16mm
حرکت متناوب
عمودی
1~6.5mm2.5mm~6.5mm
سوزن135×17 (Nm160) Nm125~Nm180
نخ#30~#5, B46~B138, Nm=60/3~15/3