چرخ خیاطی نمادوز کامپیوتری

چرخ خیاطی نمادوز کامپیوتری ژوکی AMS-221EN

گزینه های موجود

چرخ خیاطی نمادوز کامیوتری (برای دوخت دو رنگ نخ) ابعاد 300*200 میلیمتر

این دستگاه امکان دوخت دو نوع نخ و در دو رنگ مختلف را فراهم کرده است. این دستگاه مناسب کفش، کیف و صندلی خودرو است.


چرخ خیاطی نمادوز کامپیوتری ژوکی AMS-221EN

چرخ خیاطی نمادوز کامپیوتری ژوکی AMS-221EN


نام مدل AMS-221ENTS3020
کاربرد دوخت دو رنگ نخ
حداکثر سرعت دوخت2,500 sti/min
طول دوخت 0.1~12.7mm (0.05mm step)

میزان حافظه الگوها

اطلاعات در حافظه

Main-body memory: Max. 500,000 stitches, 999 patterns (max. 50,000 stitches / pattern)
External media: Max. 49,950,000 stitches, 999 patterns (max. 50,000 stitches / pattern)
سوزن DP×17 (#18)