چرخ خیاطی جیب دوز کامپیوتری

چرخ خیاطی راسته جیب دوز کامپیوتری ژوکی APW-896N

گزینه های موجود

APW-895N ( برای جیب معمولی و صاف)

APW-896N (برای جیب کج)

این چرخ خیاطی مناسب دوخت جیب های صاف و قاپک آن بر روی شلوار، لباس و کت می باشد. دوخت تک / زوج از طریق دکمه لمسی بر روی پنل براحتی تغییر می کند. 

بکارگیری موتور سروو، باعث کاهش چشم گیر مصرف برق و همچنین کاهش بسیار زیاد صدا و لرزش شده است.

سیستم روغنکاری نیم-روغن باعث شده تا از روغنکاری رها بشویم.

این چرخ خیاطی قابلیت دوخت جیب های بزرگ مانند جیب کت را دارد.

مدل APW-896N قابلیت دوخت جیب کج را نیز دارد


چرخ خیاطی راسته جیب دوز کامپیوتری ژوکی APW-896N

چرخ خیاطی راسته جیب دوز کامپیوتری ژوکی APW-896N

نام مدل APW-895N APW-896N
سرعت دوخت Max. 3,000sti/min (1,000~3,000sti/min)
نوع قاپک Parallel double welt, parallel single welt
(with/without flaps)
Parallel double welt, parallel single welt, slanted double welt, slanted single welt,trapezoidal sewing (with/without flaps)
طول دوخت
(fastening stitching)
Condensation stitching: Standard 1.0mm (0.5~1.5mm) Back-tack stitching: Standard 2.0mm (0.5~3.0mm)
* Changeable between condensation / back-tack stitching
طول دوخت (طول قاپک)

Min. 18mm~Max. 220mm (settable in increments of 0.1mm)

* The minimum sewing size when the corner knives and the center
knife are used: 35mm (or 21mm when a solenoid valve is added)
* For a needle gauge width of 14mm or more, the minimum sewing
length is 50mm.

Min. 18mm~Max. 220mm (settable in increments of 0.1mm)

* The minimum sewing size when the corner knives and the center
knife are used: 21mm
* For a needle gauge width of 14mm or more, the minimum sewing
length is 50mm.

Corner-knife cutting adjusting method Mechanical adjustment Electronic adjustment
Needle gauge 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm
سوزن ORGAN DP×17 Standard #16 (#14~#18), SCHMETZ 190R Standard #100 (#100~#110)
کلگی دستگاه

2-needle, lockstitch machine (LH-895)

2-needle, lockstitch machine with organized split needlebar (LH-896)