چرخ خیاطی دوخت زنجیره ای دوبل یک سوزنه

چرخ خیاطی دوخت زنجیره ای دوبل یک سوزنه ژوکی MH-481

گزینه های موجود

این چرخ خیاطی از مکانسیم دوخت و تنظیم گارد سوزنی بهره می برد که باعث می شود همه دوخت ها با کیفیت انجام شود.


چرخ خیاطی دوخت زنجیره ای دوبل یک سوزنه ژوکی MH-481

چرخ خیاطی دوخت زنجیره ای دوبل یک سوزنه ژوکی MH-481


نام مدلMH-481-5, 481MH-484-5, 484MH-486-5
حداکثر سرعت دوخت5,500sti/min4,500sti/min
گام دوخت1~4mmMain feed: 1~4mm1~5mm
Differential feed: 1~5.6mm
پایه بلند کنبازانو: 10mmبازانو: 7mm
سوزنTV×7 (#11) #9~#18TV×7 (#11) #9~#21