چرخ خیاطی مادگی چشمی کامپیوتری

چرخ خیاطی الیک کامپیوتری ژوکی LK-1900B

گزینه های موجود

LK-1900B 

سرعت این چرخ خیاطی به 3200 دوخت در دقیقه رسیده است. سرعت شروع به کار و پایان دوخت، سرنخ زنی و پایه بلند کن به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است. 

LK-1901B (مادگی زن)

این چرخ خیاطی مادگی مجهز به مکانیسم رسم روی پارچه است که دو قسمت موازی سمت چپ و راست جادکمه را دقیقا نزدیک یکدیگر رسم می کند. به واسطه دوخت قوی الیک، جادکمه های محکم و باکیفیتی ایجاد می شود.

LK-1902B (پل دوز)

این مدل چرخ خیاطی دارای 6 الگوی استاندارد دوخت الیک است. از آنجایی که سایز دوخت براحتی قابل تغییر است، بهینه ترین تعداد بخیه و سایز دوخت را با توجه به عرض پل کمر به سرعت می توان تغییر داد. اگر یک مدل دوخت یا تنظیمات خاصی مناسب کار شما باشد براحتی می توانید برای دفعات بعدی آن را با زدن یک دکمه اجرا نمائید.


چرخ خیاطی الیک کامپیوتری ژوکی LK-1900B

چرخ خیاطی الیک کامپیوتری ژوکی LK-1900B

نام مدل LK-1900B-SS LK-1900B-HS LK-1900B-FS LK-1900B-MS
کاربرد استاندارد اجناس ضخیمFoundation کشدوز
و پارچه های کشی
حداکثر سرعت دوخت 3,200sti/min
فضای دوخت 30mm (L)×40mm (W)
طول دوخت 0.1~10mm (0.1mm step)
پایه بلند کن standard 14mm (17mm when the reverse-rotation needle-up function)
قلاب قلاب استاندارد شاتل
تعداد دوختی که
در حافظه ذخیره می شود
حداکثر 20000 دوخت
تعداد
الگوی استاندارد
50 الگو
میزان اطلاعات
قابل وارد کردم
200 الگو (برای بالاتر از 150 الگو، اطلاعات دوخت را می توان وارد کرد)
سوزن DP×5 (#14) DP×17 (#21) DP×5 (#11)
نام مدل LK-1900B-WS LK-1901B-SS LK-1902B-SS LK-1902B-HS
کاربرد برای قلاب بزرگ
برای اجناس ضخیم
اسناندارد اجناس ضخیم
حداکثر سرعت دوخت 2,700sti/min 3,000sti/min
فضای دوخت 30mm (L)×40mm (W)
طول دوخت 0.1~10mm 
پایه بلند کن Standard 14mm (by using the reverse-rotation needle-up function 17mm)
قلاب قلاب شاتل بزرگ قلاب شاتل استاندارد
تعداد دوختی که
در حافظه ذخیره می شود
حداکثر 20000 دوخت
50パターン 11,12,13

17,18(19,20,21,22*)

*This device has been factory-set to

“ invoking prohibited ”

status at the time of delivery.

میزان اطلاعاتی که
می توان به دستگاه داد
200 الگو (برای بالاتر از 150 الگو، اطلاعات دوخت را می توان وارد کرد.)
سوزن DP×17 (#21) DP×5 (#14) DP×17 (#21)