چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری

چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری ژوکی AC-172N-1790

گزینه های موجود

چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری

این مدل AC-172N-1790 یک مدل جدید است که از کلگی مدل LBH-1790 بهره می برد که دارای مکانیسمی است که تولید و بهره وری را بسیار بالا برده است. بکارگیری این دستگاه دقت و استحکام در جادکمه را بسیار بالا میبرد.


چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری ژوکی AC-172N-1790

چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری ژوکی AC-172N-1790

چرخ خیاطی مادگی زن کامپیوتری

این مدل AC-172N-1790 یک مدل جدید است که از کلگی مدل LBH-1790 بهره می برد که دارای مکانیسمی است که تولید و بهره وری را بسیار بالا برده است. بکارگیری این دستگاه دقت و استحکام در جادکمه را بسیار بالا میبرد.


نام مدلAC-172N-1790
کله دستگاهLBH-1790 (کله مخصوص برای AC)
حداکثر سرعت دوخت4,200sti/min
طول دوختMax. 25mm
طول برش6.4~19.1mm (1/4"~3/4" inch)
جهت حرکت کارپیشRight (برای لباس مردانه) or left (برای لباس زنانه)
تعداد الگو هایی که
می توان وارد کرد
20 الگو
تعداد جادکمه1~20 pcs.
سوزن

DP×5 #11J~#14J

(سوزن نصب شده در هنگام تحویل #11J)