چرخ خیاطی راسته مادگی زن

چرخ خیاطی راسته مادگی زن ژوکی LBH-780

گزینه های موجود

چرخ خیاطی راسته یک سوزنه مادگی زن

عملکرد بسیار نرم موجب کیفیت بسیار بالای جادکمه و بهره وری بسیار بیشتر می شود.


چرخ خیاطی راسته مادگی زن ژوکی LBH-780

چرخ خیاطی راسته مادگی زن ژوکی LBH-780


نام مدلLBH-780
حداکثر سرعت دوخت3,600sti/min
بلندی گیره کارMax. 12mm
تعداد دوخت54~345 (by gear-change method)
طول جادکمه6.4~38.1mm
سوزنDP×5 #11J, 134 Nm75