چرخ خیاطی بطرزیگزال زن راسته دوز یک سوزنه ضد لغزش پارچه

چرخ خیاطی زیگزال زن بطر ژوکی LZ-2284C-7

گزینه های موجود

چرخ خیاطی بطر زیگزال زن تک سوزن راسته  دوز

چرخ خیاطی های بطر زیگزال زن، بهترین گزینه برای دوخت اجناسی است که ابتدا و انتهای آن به هم متصل است؛ مانند: کمربند، شلوارک و شرت و لباس شنا.


چرخ خیاطی زیگزال زن بطر ژوکی LZ-2284C-7

چرخ خیاطی زیگزال زن بطر ژوکی LZ-2284C-7

نام مدل LZ-2284C-7
سیستم دوخت زیگزاگ استاندارد / زیگزاگ سه پله ای
الگوی دوخت sample
حداکثر سرعت دوخت 5,000sti/minزیگزاگ سه مرحله ای: عرض زیگزاگ 8 میلیمتر یا کمتر
حداکثر عرض زیگزاگ زیگزاگ استاندارد: 8 میلیمتر , زیگزاگ سه مرحله ای: 10 میلیمتر
حداکثر طول دوخت زیگزاگ استاندارد: 2.5 میلیمتر, زیگزاگ سه مرحله ای: 2 میلیمتر
اندازه محیط دور
قسمت سیلندر(بطر)
322mm
سوزن 438 (Nm70), DP×5 (#10)