راسته دوز زیگزاگ زن، موتور سرخود، تک سوزن، کله خشک

چرخ خیاطی راسته دوز زیگزال زن ژوکی LZ-2290ASR-7

گزینه های موجود

راسته دوز زیگزاگ زن، موتور سرخود، تک سوزن، کله خشک

LZ-2290A-SR-7 (دوخت معکوس سریع، دارای سرنخ زن اتومات)

LZ-2290A-DU-7 (کله خشک، با قابلیت ضد لیز خوردن پارچه، دارای سرنخ زن اتومات)

LZ-2290A-DU (کله خشک، با قابلیت ضد لیز خوردن پارچه)

 LZ-2290A-DS-7 (کله خشک، دارای سرنخ زن اتومات)

LZ-2290A-DS (کله خشک)

LZ-2290A-SU-7 (نیم روغن، با قابلیت ضد لیز خوردن پارچه، دارای سرنخ زن اتومات)

LZ-2290A-SU (نیم روغن، با قابلیت ضد لیز خوردن پارچه )

 LZ-2290A-SS-7 (نیم روغن، دارای سرنخ زن اتومات)

LZ-2290A-SS (نیم روغن)

این چرخ خیاطی زیگزال زن بیست نوع زیگزال استاندارد را می دوزد. دوخت ها، به چهارده شکل مختلف تقسیم و گروه بندی شده اند. مکانیسم دوخت به موتوری مجهز است که دوخت پرسرعت و بدون توقف را فراهم می کند.

دوخت های این چرخ خیاطی راسته دوز زیگزال زن صنعتی مستقیم و بسیار متنوع است. دوخت T شکل، زیگزال دوپله ای، زیگزال سه پله ای، زیگزال گوش ماهی و زیگزال کور. در نتیجه این چرخ خیاطی برای طیف وسیعی از موارد دوخت کاربرد دارد.

بکارگیری سیستم کله خشک در این چرخ خیاطی باعث کاهش صدای مزاحم، کاهش مصرف برق، حذف روغنکاری مکرر دستی، و همچنین جلوگیری از روغنی شدن لباس می شود.


چرخ خیاطی راسته دوز زیگزال زن ژوکی LZ-2290ASR-7

چرخ خیاطی راسته دوز زیگزال زن ژوکی LZ-2290ASR-7

نام مدلLZ-2290A-SR-7
حداکثر سرعت دوخت5,000sti/min, T-shape stitching: 4,000sti/min
حداکثر عرض زیگزاگ10mm
حداکثر طول دوخت5mm
تعداد الگو برای
دوخت استاندارد
14 نوع / 20 الگو
الگوهای سفارشی
حافظه مموری
حافظه داخلی: حداکثر 20 الگو,
حافظه خارجی: حداکثر 999 الگو
سوزن438 (Nm70), DP×5 (#10)
نام مدلLZ-2290A-DS-7
LZ-2290A-DS
LZ-2290A-DU-7
LZ-2290A-DU
LZ-2290A-SS-7
LZ-2290A-SS
LZ-2290A-SU-7
LZ-2290A-SU
سیستم روغنکاریکله خشکنیم روغن
نوعاستانداردضد لیزخوردن پارچه
با قابلیت
استانداردضد لیزخوردن پارچه
با قابلیت
حداکثر سرعت دوخت4,000sti/min5,000sti/min4,500sti/min
حداکثر عرض10mm (با افزایش 0.1 میلیمتر)
حداکثر طول دوخت
(گام کمتر تنظیم دقیقتر)
5mm2.5mm5mm2.5mm
تعداد الگو برای
دوخت استاندارد
8 نوع / 14 الگو
الگوی سفارشی
ظرفیت حافظه
حافظه داخلی: حداکثر 20 الگو, 
حافظه خارجی: حداکثر 999 الگو

دوخت پیوسته
الگو
حداکثر 10 الگو، 20 مرحله، 500 دوخت در هر مرحله
سوزن438 (Nm70), DP×5 (#10)