راسته دوز دو سوزنه نیم روغن کامپیوتری موتور سرخود

چرخ خیاطی راسته دوز دو سوزنه نیم روغن کامپیوتری موتور سرخود ژوکی LH-3578A-7

گزینه های موجود

چرخ خیاطی مدل LH-3500A با قلاب بزرگ برای جین دوزی؛ به یک قلاب بزرگ تر، مجهز شده است. این قلاب که حدود 1.7 برابر سایز استاندارد قلابی است، که درژانویه سال گذشته ارائه شده است. بکارگیری قلاب بزرگتر باعث کاهش فرکانس تغییر قرقره نخ در هنگام دوخت جین یا هرنوع پارچه ضخیم می شود. به علاوه، برای بهتر شده محل تغذیه نخ، انحنای مسیر نخ به حداقل رسیده است. این موارد نخ رسانی و دوخت باکیفیت را حتی در پارچه های ضخیم، تضمین می کند.

 برای چرخ های خیاطی راسته جین دوز و ضخیم دوز، به دوخت های محکم نیاز است، انحنای مسیر نخ کاهش پیدا کرده است و زمان نخ رسانی و در وضعیت کارپیش بازنگری شده است. به واسطه این تغییرات و بازنگری ها، تولید با دوخت های محکم تضمین شده است.

به کارگیری موتور با گشتاور بالا، ضریب نفوذ سوزن در پارچه را تا 32% به نسبت مدل های رایج ژوکی، بیشتر نموده است. بنابراین حتی اگر پارچه ضخیم و یا چند لا باشد، سوزن به راحتی و با قدرت زیاد در آن نفوذ خواهد کرد.

این چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز، موتور سرخود بوده و دارای سرنخ زن اتومات می باشد. بکارگیری سیستم موتور سرخود، با کنترل باکس جدید مدل SC-920 میزان مصرف برق را تا 20% کاهش داده است. 


چرخ خیاطی راسته دوز دو سوزنه نیم روغن  کامپیوتری موتور سرخود ژوکی LH-3578A-7

چرخ خیاطی راسته دوز دو سوزنه نیم روغن کامپیوتری موتور سرخود ژوکی LH-3578A-7


نام مدلLH-3578A-7LH-3578A
کاربردجین و اجناس ضخیم
حداکثر سرعت دوخت3,000sti/min
حداکثر طول دوخت5mm (F type: 4mm)
پایه بلند کن7mm (با دست), 13mm (بازانو)
سوزنG: DP×5 (#21) #16~#23