چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود با دستگاه برنامه کنترل چین زنی

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی DLU-5494N-7

گزینه های موجود

چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز

با دستگاه برنامه کنترل چین زنی

کنترل دیجیتال این چرخ خیاطی، آن را قادر می سازد تا چین زنی باکیفیت و با ثبات را ایجاد نماید.

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه  موتور سرخود ژوکی DLU-5494N-7

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی DLU-5494N-7


نام مدل

DLU-5494N-7/IT-100A

حداکثر سرعت دوخت4,000sti/min (normal 3,500sti/min)
حداکثر طول دوخت5mm (normal feed), 3mm (reverse feed)
Max. top-feed amount 8mm (top feed amount varies depending on the type of gauge)
پایه بلند کنBy hand: 5.5mm, By knee: 13mm (max.)
سوزن DB×1 (#14), For JE: 134 (Nm75)