چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی DLN-5410N-7

گزینه های موجود

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی

این چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه، درزها را با دوخت هایی با طول دوخت دقیق ایجاد میکند و باعث جلوگیری از لیز خوردن پارچه بالایی می شود. این چرخ خیاطی صنعتی، دوخت زیبا و بدون هیچ گونه جمع شدگی پارچه را تضمین می کند؛ حتی اگر پارچه زیرکار ضخیم باشد. چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی DLN-5410N-7

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی DLN-5410N-7


نام مدلDLN-5410N-7, 5410NDLN-5410NH-7, 5410NHDLN-5410NJ-7DLN-5410NJ-7
کاربردجنس ظریف تا معمولیجنس معمولی تا ضخیمجینجنس ضخیم
(نوع طول دوخت بلند)
حداکثر سرعت دوخت5,000sti/min4,000sti/min3,000sti/min
حداکثر طول دوخت4mm4.5mm6mm
پایهبا زانو: 13mm
سوزنDB×1 (#14), 134 (Nm90)DB×1 (#21), 134 (Nm130)DB×1 (#21), 134 (Nm130)