چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود پر سرعت

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی DLN-9010A

گزینه های موجود

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی

مکانیسم میله سوزن ، که به عنوان برجسته ترین راهکار افزایش بهره وری در نخ رسانی و همچنین جلوگیری از نخ رسانی نامنظم می باشد؛ موجب می شود تا از این چرخ خیاطی در طیف وسیعی از کاربردهای دوخت و اتصال بخش های مختلفی از لباس مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این مدل چرخ خیاطی صنعتی، ویژگی های پیشرفته مدل DDL-9000 سری راه به ارث برده است. و این به موجب استفاده از سروو موتور AC و همچنین بکارگیری مدل جدید کنترل باکس SC-920A  می باشد. تمام این ویژگی ها موجب شده است که چرخ خیاطی مدل DLN-9010A از نظر صرفه جویی در نیروی کار معادل مدل مدل DDL-9000 باشد. این چرخ خیاطی راسته دوز صنعتی دارای سرنخ زن اتوماتیک می باشد.چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی DLN-9010A

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه موتور سرخود ژوکی DLN-9010A


نام مدل DLN-9010A-SS DLN-9010A-SH
کاربرد برای اجناس ظریف تا معمولی برای اجناس ضخیم
حداکثر سرعت دوخت 5,000sti/min 4,000sti/min
حداکثر طول دوخت 4.5mm※
پایه بلند کن با دست: 5.5mm, بازانو: 15mm(max.), خودکار: 10mm
سوزن (درهنگام تحویل) DB×1 (#11) #9~#18,
For JE:134(Nm90) Nm65~Nm110
DB×1 (#21) #20~#23,
For JE:134(Nm130) Nm120~Nm160