چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه کله خشک

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه کله خشک ژوکی DDL-9000B-DS

چرخ خیاطی راسته دوز موتور سرخود، یک سوزنه، کله خشک و پرسرعت

مدل جدید معرفی شده چرخ خیاطی راسته دوز شرکت ژوکی، .................... را در ابتدای آغاز به کار چرخ خیاطی کاملا از بین برده است. این مورد که در تمامی چرخ خیاطی های دارای سر نخ زن وجود دارد، در چرخ خیاطی راسته دوز مدل 9000B-DS-/PBN کاملا حذف شده است. سر نخ زن این چرخ خیاطی به نحوی عمل میکند که کمترین میزان نخ در بر جا می گذارد. با این دو قابلیت ذکر شده برای این چرخ خیاطی، بازدهی و بهره وری بیشتر این دستگاه کاملا قابل لمس خواهد بود. بازدهی بهتر این چرخ خیاطی در شروع به کار و پایان دوخت، موجب این تفاوت در بهره وری می شود. این بهره وری بیشتر در دوخت لیبل اسامی، دوخت پایین یقه بیشتر نمایان است.


چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه کله خشک ژوکی DDL-9000B-DS

چرخ خیاطی راسته دوز یک سوزنه کله خشک ژوکی DDL-9000B-DS


نام مدلDDL-9000B-DS/PBN
کاربرداجناس معمولی
سیستم روغنکاریکله خشک ( بدون نیاز به روغنکاری)
حداکثر سرعت دوخت4,000sti/min
حداکثر طول دوخت4mm
پایه بلند کنبا زانو: 15mm
سوزنDB×1 (#11) #9~#18, 134 (Nm75) Nm65~Nm110