چرخ خیاطی میاندوز موتور سرخود

چرخ خیاطی میاندوز موتور سرخود شونفا مدل SF-562

استفاده از سیستم موتور سرخود در این چرخ خیاطی میاندوز باعث کاهش لرزش، صدا و همچنین مصرف انرژی تا 75% می شود. سرنخ زن اتومات، تنظیم سرعت خودکار، توقف خودکار سوزن و سایر قابلیت های اتوماتیک در این چرخ خیاطی میاندوز باعث افزایش بهره وری این چرخ خیاطی شده است.
چرخ خیاطی میاندوز موتور سرخود شونفا مدل SF-562

چرخ خیاطی میاندوز موتور سرخود شونفا مدل SF-562