چرخ خیاطی میاندوز بطر کوچک نیم روغن

چرخ خیاطی میاندوز بطر کوچک ژوکی MF-7223DU10

گزینه های موجود

بطر کوچک و کله نیم روغن برای راحتی بیشتر استفاده در نظر گرفته شده اند. این چرخ خیاطی دوخت راحتی را برای شما فراهم میکند.

اندازه محیط بیرونی بطر به 176 میلیمتر کاهش پیدا کرده است. این کمک می کند که دوخت هایی که به سختی صورت می گیرد در این چرخ خیاطی به راحتی انجام شود. مانند سر آستین لباس ورزشی و زنانه یا یقه لباس بچگانه.


چرخ خیاطی میاندوز بطر کوچک ژوکی MF-7223DU10

چرخ خیاطی میاندوز بطر کوچک ژوکی MF-7223DU10


نام مدلMF-7200D Series
نوعمیاندوز سه سوزنه
سوزنUY128GAS(#10S)#9S~#12S
پایه بلند کن8mm (گیج سوزن 5.6mm,بدون دوخت از بالا h), 5mm (با دوخت از بالا)
تنظیم گام دوختبه وسیله اهرم چرخشی
تنظیم کارپیش بربا مکانیسم تنظیم میکرو
روغنکارینیم روغن / اتوماتیک (فریم: بدون روغنکاری)